Väätsa põhikooli paigaldati 2017. aastal toimunud õppehoone renoveerimise käigus hulk andureid ja energiamõõtjaid, vahetati tehnosüsteemid ja soojustus. Parandamaks hoone energianäitajaid taastuvenergia tootmise teel paigaldati katusele päikesepaneelid (30 kW) ning tuulegeneraator (1kW). Eesmärgiks oli saavutada vastavus A-klassi energiamärgisele, arvutusliku erikuluga 84 kWh/m2 aastas.

Uniflex projekteeris ja ehitas välja andmehõivelahenduse, mis kogub, talletab ja visualiseerib üle 600 erineva pideva andmevoo. Lisaks projekteeriti ja ehitati välja hooneautomaatikalahendus, mis juhib kütte ja ventilatsiooni tööd vastavalt tegelikule vajadusele.