Screen Shot 2017-12-14 at 12.51.35

Targa Sadama tarkvaraarendus valminud

Teisipäev, 10 oktoober, 2017

Uniflex Systems andis tellijale üle programmeeritavate automaatikakontrollerite rakendustarkvara, mille ülesandeks on sidestada erinevad perifeeriaseadmed (foorid, tõkkepuud, sõidukite kohaloleku andurid) kahesuunaliseks suhtluseks sadama serveriga. Tarkvara oluline roll on vabastada sadama juhtserver perifeeriaseadmete riistvaraliste nüanssidega tegelemisest, viies suhtluse üldistatud (perifeeriaseadmete spetsiifilistest omadustest lahutatud) kujule.  Automaatikakontrollerid moodustavad serveri jaoks vahekihi perifeeriaseadmete kohal, mis hoiab endas kõik perifeeriaseadmete seadistusmuutujad ning teeb iseseisvalt lihtsamaid juhtimisotsuseid (nagu tõkkepuude avamisi ja sulgemisi vastavalt serverilt saadud läbilaskmiskorraldustele ja väravaid läbinud autode arvule).