Tarbimisandmete universaalne kogumispaigaldis UFT01

 

Kortermajades tuleb alati korraldada info kogumine arvukatest elektri- ja veemõõtjatest, tihti ka soojus- ja gaasimõõtjatest. Mõõtjate tootjad ja andmeliidesed võivad olla erinevad, kuid kõikide andmed peaks sellegipoolest olema kättesaadavad ühises automatiseeritud süsteemis. Mõõtjainfo kogumislahendus on universaalne, toetades kõiki levinud traat- ja raadioühendusi kasutavaid  mõõtjaid, olles kohandatav igat tüüpi mõõtjate arvuga.

 

Mõõtjainfo edastuses on levinuimad neli edastusviisi:

 • Mbus (ühel traadipaaril (siinil) teoreetiliselt võimalik kuni 250 mõõtjat,
  tegelik maksimaalne arv sõltub kasutatud seadmetest)
 • Modbus (ühel traadipaaril (siinil) teoreetiliselt kuni 247 mõõtjat,
  tegelik maksimaalne arv sõltub liiniseadmetest)
 • Wireless Mbus (wMbus) – traadita lahendus (Euroopas raadiosagedusel 868 MHz),
  mõõtjaid ühes levialas kuni 1000 või isegi enam
 • Impulsid (jooksvat tarbimist väljendab saadetud impulsside arv, näiteks 1 imp/Wh,
  igast mõõtjast on vaja tuua omaette traadipaar lugemisseadmesse)

 

 

Uniflex Systems poolt toodetav mõõtjainfo kogumislahendus on universaalne, toetades kõiki eelmainitud infoedastusviise üheaegselt.

Võimalik mõõtjate arv minimaalses komplektis on mõõtjate poolt toetatud protokollist sõltuvalt järgmine:

 • Modbus – 246 mõõtjat (mittekasutamisel seadmete arv komplektis ei vähene)
 • Mbus – kuni 100 mõõtjat liinil
  • Mbus-mõõtjate mittekasutamisel saab ühe 17.5 mm laiuse Mbus-liinimooduli ja 24V toiteploki välja jätta
  • suurema arvu mõõtjate puhul saab liinimooduleid (eraldi liinisegmentide jaoks) lisada, toiteplokke ei pea seejuures (kuni 500 mõõtjani) lisama
 • wMbus – kuni 1000 mõõtjat, vastuvõtuala suurus määratakse repiiterite kasutusega
  • wMbus mittekasutamisel saab wMbus-vastuvõtumooduli komplektist välja jätta
  • Raadiosignaali repiiterid on olemas nii aku-, DC kui AC-toitega
  • repiiterid on järjestikku ühendatavad (haru pikkusega kuni 3 repiiterit)
 • Impulsid – kuni 16 kanalit kontrolleri kohta
  • Võimalik on 16 kanaliga laiendusmoodulite lisamine kanalite arvu suurendamiseks.
  • Impulsssisendeid kasutades tuleb arvestada, et
   • iga mõõtjani tuleb vedada omaette kaablipaar
   • kontrolleri toitekatkestuse ajal saabunud impulsid lähevad kaotsi
  • Vajadusel saab impulsse loendavaid lisamooduleid hajutada
   • Laiendusmooduli ja kontrolleri vaheline sidekanal RS485 või LAN *

Kõikide ülaltoodud mõõtjate arvu süsteemis saab suurendada vastavate laiendus- või liinimoodulite lisamise teel.

 

Mõõtepaigaldis on võimalik varustada ühega kahest tarkvaraversioonist – baaslahendus ja täiustatud versioon.

Baaslahendus ei vaja internetiühendust, kuid tema võimalused on vastavalt piiratumad. Baaslahendust saab täiendava tasu eest üle viia täiustatud versiooniks.

Täiustatud lahenduses on tänu internetiühenduse ärakasutamisele võimalik veel automaatse kuuraporti  saatmine csv-formaadis raportina meilimanuses, seadistuses määratud aadressile. Samuti on võimalik lahenduse sidumine lokaalse või nn. pilvepõhise hooneautomaatika- või monitooringusüsteemiga või arendada kontrolleritarkvara edasi hooneautomaatikakeskuse ülesannete täitmiseks.

 

Kontrollerist on igal ajal võimalik veebibrauserit kasutades lugeda mõõtjanäitude hetkeseisu ja laadida alla kuuraporteid. Lisaks on soovijatele alati kättesaadav andmete hetkeseis JSON-formaadis. Iga mõõtja kohta on kättesaadav ka tema poolt saadetud viimane info XML-formaadis.

 

Kogumispaigaldise hinnakalkulaator