Meie kompetentsid:

  • Tarkvara arendus: serveritesse, automaatikakontrolleritesse.
  • Süsteemiintegratsioon: infrastruktuuriobjektide kaughaldus, hooneautomaatika terviklahendused (tark maja) sh elektritööd, madalpinge- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine ja väljaehitamine.
  • Konsultatsioonid: automaatika, andmebaasirakendused, elektroonika, sidelahendused, projektijuhtimine.
  • Rakendusmajutus: kliendi- ja müügihaldussüsteem Uniflex Sales Management (UFSM), tehniliste objektide monitooring ja kaughaldus UniSCADA abil.