Sindi Vesi OÜ puhta- ja heitvee pumplad on varustatud automaatikakontrolleritega ning ühendatud universaalse internetipõhise kaughalduse, monitooringu ja andmekogumise süsteemiga UniSCADA.