TTÜ (TalTech) liginullenergia testmaja anduritelt infokogumise­ ja visualiseerimise süsteemi väljaehitus, seotuna internetipõhise kaughalduse, monitooringu ja andmekogumise süsteemiga UniSCADA. Liginullenergia testhoone on TTÜ ehitusteaduskonna all loodud Eestis ainulaadne tuumiktaristu liginullenergiahoonete energiatõhususe, ehitusfüüsika, tehnosüsteemide ja lokaalse taastuvenergia tulevikulahenduste väljatöötamiseks, uuringuteks ja katsetamiseks. Uniflex projekteeris ja ehitas välja andmehõivelahenduse, mis kogub, talletab ja visualiseerib üle 1000 erineva pideva andmevoo.